Yeni AÖF Sistemi ve SorunlarıBildiğiniz gibi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kredili sisteme başladı. Bu yeni sistem olumlu yönlerinin yanı sıra beraberinde sorunları da getirdi.

AÖF’nin yeni kredili sistemi, üst dönemlerden fazla ders alıp erken mezuniyet hakkı tanıyor. Bunun yanı sıra, yeterli ortalamayı tutturamadığınızda birçok dersi tekrarlıyorsunuz. Bağıl değerlendirmeye dayalı “koşullu ders geçme sistemi” getirilerek bütünleme de kaldırıldı. Şu sıralar öğrencilerin en büyük tepkisi de bu yönde.

Bu sistemde öne çıkan en büyük sorun, aslında “ezberci eğitim”i arttırmasıdır. Daha çok bilgiyi ölçen sorulara ağırlık verilmiş. Soru sayısının 20’ye düşürülmesi de ayrı bir sorun. Ölçme ve değerlendirme açısından düşünüldüğünde sınavın geçerliliği ve güvenirliği tartışılır boyuttadır. Bilgiye dayalı bu 20 soruyu, ortalama 8-10 dakikada cevaplayarak bir dersin testini bitirebiliyor, 30 dakika gibi kısa bir sürede de 3-4 derslik sınav oturumunuzu sonlandırabiliyorsunuz. Burada ders çalışmanızdaki ezberci yönteminiz öne çıkıyor. Ne kadar bilgi depolarsanız o kadar başarılı sayılıyorsunuz. Nitekim, bu bilgiler bir süre sonra uçup gidiyor hafızanızdan.

Şu günlerde en çok tartışılan ve AÖF öğrencilerinin kanayan yarası haline gelen, bütünleme sınavlarının kaldırılmasıdır. Bu değişiklikle ilk bakışta öğrenmeyi zorlayıcı bir yarar sağlanacağı sanılsa da, değişen sistemin getirdiği sorunları daha da büyütmüştür. Örgün öğretimden farklı bir kulvar olan AÖF sisteminde, bütünlemenin kaldırılması öğrencileri hak kaybına uğratmıştır. Eğer, bu yeni AÖF sistemi, örgün eğitim gibi kaliteli bir mecraya ulaşma amacıyla oluşturulduysa, sistem tümüyle yeniden kurgulanmalı, bilgiden çok yoruma dayalı sorularla kalıcı bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Fakat, “açık öğretim sistemi, örgün eğitimdeki yüz yüze eğitimin yerini zaten dolduramayacaktır.” Bu nedenle bütünleme hakkı geri verilmelidir.

Genel olarak baktığımızda yeni sistemin getirdiği sorunları şöyle sıralayabiliriz:
Kitapların özensiz hazırlanması ve geç basılması
Bütünleme sınavının kaldırılması
Testlerde 20 soru sorulması ve ölçme-değerlendirme sorunları
Yorum gerektirmeyen sadece bilgiye dayalı sorular
Vizeler ile finaller arasındaki kısa süre
TRT Okul’daki derslerin yetersizliği ve belli bölümlere yoğunlaşması
Umarım bu yeni sistem olumlu sonuçlar verir. Hep birlikte göreceğiz.

Açık öğretim sistemi üzerine yazılarımız devam edecek.

Derslerinizde başarılar dilerim.

AÖF Haberleri