AÖF Çoklu Kayıt Yaptıranlar için Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleriAÖF Çoklu Kayıt İşlemlerini Gerçekleştirmek için Tıklayınız

Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim, İktisat, İşletme, Fakülteleri, 2017-2018 Güz Dönemi ÖSYS Ek Yerleştirme,İkinci Üniversite ve Lisans Tamamlama Kapsamında Kayıt Yaptıracak için Adaylara Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu Yaptı...


ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ ÖSYS EK YERLEŞTİRME, İKİNCİ ÜNİVERSİTE ve LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET DUYURUSU

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönemde yapılmak üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılacak ders transferi ve muafiyet ile ilgili açıklamalar aşağıdadır:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden daha önce yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına
gerek yoktur.

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adaylar yukarıda adı geçen derslerden muaf olduklarından muafiyet başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programındandaha önce yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin, muafiyet için aşağıdaki işlemleri yapması gerekir.

a) Yükseköğretim programlarından;

 mezun olanlar Mezuniyet Belgesini (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi),

 kayıtlı/kaydı silinmiş olanlar ise Muafiyet Talep Formu’nun çıktısını alarak ilgili Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp başarılı olduğunu notlarıyla gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir.

 lisans programından kaydını sildirip önlisans diploması alan öğrenciler Muafiyet Talep Formu’nun çıktısını alarak ilgili Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp başarılı olduğunu notlarıyla gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir.

Not durum belgeleri (transkript) çok farklı formatlarda olduğundan ve inceleme süresini uzatarak muafiyet işlemlerinin zamanında bitirilememesine neden olacağından kabul edilmeyecektir.

b) Yukarıdaki belgeleri;

 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ÖSYS Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite ve Lisans Tamamlama kapsamında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar Eylül 2017 - Ekim 2017 tarihleri arasında kayıt esnasında AÖF bürosuna teslim etmelidir.

Bu tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi takip eden dönemde uygulanacaktır. Muafiyet işlemleri her dönem başında ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir.

Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, ders transferi ve muafiyet esaslarını kabul etmiş sayılır.

Ders Transferi ve Muafiyet Esasları ve Muafiyet Talep Formu aşağıda yer almaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİDERS TRANSFERİ VE MUAFİYET ESASLARI

1. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başardığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir. Bu dersler dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz.

2. Ders transferi ve muafiyet işlemleri 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönem için uygulanır.

3. Muafiyeti yapılan ders/derslere MU notu verilir ve bu not, Not Durum Belgesinde gösterilir.

4. Öğrenci halen kayıtlı olduğu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerini almış ve başarmış ise bu ders/derslerin notu, Not Durum Belgesinde gösterilir ve bu öğrencinin ders transferi ve muafiyet talebi dikkate alınmaz.

Öğrenci, yıllık sistemde en az 50, dönemlik-kredili sistemde en az CC/YT notu almış ise bu ders/dersleri başarmış kabul edilir.

5. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır.

6. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış olan öğrenci, muafiyet için; yükseköğretim programından mezun ise Mezuniyet Belgesi’ni (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi), yükseköğretim programlarında kayıtlı/kaydı silinmiş ise
Fakülte/Yüksekokul onaylı Muafiyet Talep Formu’nu veya ilgili ders/derslerden başarılı olduğunu gösteren bir resmi yazıyı AÖF bürosuna teslim eder. Bu belgeler; ilk kez kayıt yaptıracaklar tarafından kayıt esnasında, kayıtlı öğrenciler tarafından ise ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında AÖF Bürolarına teslim edilecektir.

7. Fakülteler tarafından belirlenen tarihlerden sonra yapılan başvurular için muafiyet işlemi, başvuruyu takip eden dönemde uygulanır.

8. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken muafiyet işlemi ilgili Fakülte tarafından yapılan öğrencinin muafiyet iptal talebi; ilk kez kayıt yaptıracaklar için kayıt esnasında, kayıt yeniletecekler için ise kayıt yenileme tarihleri içerisinde kabul edilir.

9. Muafiyet işlemi yapılan ders/derslerin yerine, ilgili dönemde yeni ders eklemesi/ataması yapılmaz.


MUAFİYET TALEP FORMU İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ